Image
Image

Održane javne tribine u sklopu projekta Razvrstaj i Recikiliraj

Danas je u Dječjem vrtiću Obrovac održana javna tribina/edukacija za djecu predškolskog uzrasta koja su ovom edukacijom imala priliku razviti pravilne navike i znanja o razvrstavanju otpada koja će širiti među prijateljima, vršnjacima i obiteljima. U sklopu edukacije su im podijeljeni letci koji sadrže informacije o razvrstavanju otpada prilagođene najmanjim uzrastima.

Osim javne tribine za djecu predškolskog uzrasta, u Gradu Obrovcu je održana i javna tribina namijenjena sveukupnom stanovništvu koje je informirano o važnosti pravilnog razvrstavanja otpada, vrstama otpada, načinu odlaganja glomaznog i EE otpada, rasporedu lokacija zelenih otoka, rasporedu odvoza komunalnog otpada te mobilnoj aplikaciji izrađenoj u sklopu projekta. Sudionicima na javnoj tribini su podijeljeni vodiči o razvrstavanju i recikliranju otpada na području Grada Obrovca.

Javne tribine su održane u sklopu projekta „Razvrstaj i Recikliraj“ koji se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova - operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Osnovni cilj projekta je uspostaviti sustavnu edukaciju stanovništva o metodama razvrstavanja i recikliranja otpada na području devet jedinica lokalne samouprave: Grad Obrovac, Općina Jasenice, Općina Ražanac, Općina Vrsi, Općina Starigrad, Općina Novigrad, Općina Poličnik, Općina Posedarje i Općina Zemunik Donji.

U okviru projekta održano je 17 javnih tribina - 9 u jedinicama lokalne samouprave i 8 u dječjim vrtićima na području obuhvata projekta i to prema sljedećem rasporedu:

ČETVRTAK, 21. 02. 2019.

POLIČNIK
09:00 h – Općinska vijećnica Općine Poličnik, Ul. dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik
11:00 h – Dječji vrtić Zvončić, Područni objekt Murvica-Briševo, Franje Tuđmana 2, Briševo

NOVIGRAD
13:00 h – Općinska vijećnica Općine Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad

PETAK, 22. 02. 2019.

RAŽANAC
09:00 h – Dječji vrtić Ražanac, Ražanac X, kbr. 9, Ražanac
10:00 h – Knjižnica Juraj Baraković, Ražanac

VRSI
12:00 h – Dječji vrtić Vrsi - Dr.Franje Tuđmana 6, Vrsi
13:00 h – Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi

UTORAK, 26. 02. 2019.

ZEMUNIK DONJI
08:00 h – Dječji vrtić Zemunik Donji, Ulica 1/16, Zemunik Donji
09:00 h – Općinska vijećnica Općine Zemunik Donji, Ulica 1/16, Zemunik Donji

POSEDARJE
11:00 h – Dječji vrtić Posedarje, Športska ulica 1A, Posedarje
12:00 h – prostorije Dobrovoljnog vatrogasnog društva Posedarje, Trg velikih vrata, Posedarje

JASENICE
13:30 h – Velika vijećnica Općine Jasenice, P. Zoranića 61, Jasenice

SRIJEDA, 27. 02. 2019.

OBROVAC
09:00 h – Dječji vrtić Obrovac, I. Brlić Mažuranić, Obrovac
10:00 h – Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta, I. Brlić Mažuranić 6, Obrovac

STARIGRAD
12:00 h – Dječji vrtić Starigrad, Jurja Barakovića 2A, Starigrad
13:00 h – Vijećnica Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad

POLIČNIK
14:30 h – Dječji vrtić br. 1 Zvončić, Ulica Petra Krešimira IV. 2, Poličnik

 

Plakat B2 - odvajanje otpada - Obrovac

 

 

esif logo 

 


Ispis