Image
Image

Izrađeni vodiči, letci i mobilna aplikacija sklopu projekta Razvrstaj i Recikiliraj

U okviru projekta "Razvrstaj i Recikliraj“ izrađeni su vodiči za razvrstavanje otpada namijenjeno stanovništvu na području devet jedinica lokalne samouprave na području obuhvata projekta: Grad Obrovac, Općina Jasenice, Općina Ražanac, Općina Vrsi, Općina Starigrad, Općina Novigrad, Općina Poličnik, Općina Posedarje i Općina Zemunik Donji.

Kroz ovaj projekt koji je sufinanciran iz Strukturnih i investicijskih fondova - operativnog programa Konkurentnost i kohezija izrađeno je sljedeće:

  • Letci za djecu - 3000 letaka za djecu predškolskog i školskog uzrasta koji sadržavaju informacije prilagođene najmlađim uzrastima. Letci su distribuirani u osnovnim školama i vrtićima na području obuhvata projekta.
  • Letci za turiste - 9000 letaka o sprječavanju nastanka otpada za turiste (na engleskom jeziku) koji će biti distribuirani putem djelatnika turističkih zajednica i djelatnika jedinica lokalne samouprave.
  • Vodiči za kućanstva - 8578 vodiča/brošura o sprječavanju nastanka otpada za kućanstva koji se dijele kućanstvima na području obuhvata projekta.
  • Plakati - 27 plakata (po 3 za svaku jedinicu lokalne samouprave) koji sadržavaju upute o preuzimanju mobilne aplikacije te informacije o projektu.
  • Roll-up banneri - 9 roll-u bannera za svaku jedinicu lokalne samouprave na području obuhvata projekta. Sadrže informacije o projektu.
  • Vodiči za slijepe i slabovidne osobe - 100 vodiča o sprječavanju nastanka otpada za slijepe i slabovidne osobe tiskane na Braillevom pismu kako bi se omogućila jednaka razina informiranosti o održivom gospodarenju otpadom.
  • Javne tribine (edukacije) za stanovništvo - 9 javnih tribina za stanovništvo na području obuhvata projekta.
  • Javne tribine (edukacije) za djecu predškolskog uzrasta - 8 edukacija za djecu u vrtićima na području obuhvata projekta.
  • Radio emisija - radio emisija emitirana na Radio Zadru namijenjena cjelokupnom stanovništvu.
  • Mobilna aplikacija – mobilna aplikacija na hrvatskom i engleskom jeziku pod nazivom „Razvrstaj i Recikliraj“ koja je namijenjena za cjelokupno stanovništvo i turiste na području obuhvata projekta. Aplikacija sadržava dvojezične upute o sortiranju otpada, kutak za najmlađi uzrast, informacije o rasporedu odvoza otpada, pregled lokacija zelenih otoka itd. Mobilna aplikacija sadržava i rubriku za slikanje i prijavljivanje komunalnih problema iz područja gospodarenja otpadom (primjerice ilegalnog odlagališta otpada). Mobilna aplikacija se može preuzeti na Google Play store ili na App Store aplikaciji.

esif logo 


Ispis