Image
Image

Plan javne nabave

Plan nabave Grada Obrovca za 2019. godinu – II. izmjena

Plan nabave Grada Obrovca za 2019. godinu

Peta izmjena plana javne nabave za 2018. godinu

Četvrta izmjena plana javne nabave za 2018. godinu

Treća izmjena plana javne nabave za 2018. godinu

Druga izmjena plana javne nabave za 2018. godinu

Prva izmjena plana javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Treća izmjena plana javne nabave za 2017. godinu

Druga izmjena plana javne nabave za 2017. godinu