Image
Image

Infra-grad d.o.o.

Sjedište: Obrovac, Stjepana Radića C-12

grb2

Trgovačko društvo kojem je Grad Obrovac povjerio obavljanje ovih komunalnih djelatnosti:

  • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda
  • crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
  • održavanje čistoće
  • odlaganje komunalnog otpada
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje groblja
  • javna rasvjeta
  • održavanje oglašivačkih mjesta

 

grb2


Ispis