Image
Image

Odgoj i obrazovanje

Analizom posljednja dva Popisa stanovništva utvrđeno je da broj djece u dobi 0-4 i 5-9 godina opada. U Gradu Obrovcu je broj djece u dobi 0-9 godina u među popisnom razdoblju smanjen za 29%. Obrazovno odgojne kulture koje su dostupne na području Grada su jedan dječji vrtić, jedna osnovna škola, te jedna srednja škola.

U sklopu proračuna, Grad izdvaja sredstva za učenike i studente u vidu sljedećih potpora:
- Nagrade učenicima srednje i osnovne škole
- Stipendije redovitim studentima
- Nabava knjiga za učenike srednjih škola grb2

Predškolski odgoj

Dječji vrtić Obrovac osnovan je 1996. godine. Osnivač Vrtića je Grad Obrovac.

Djelatnost Vrtića je odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece rane i predškolske dobi.

U okviru djelatnosti vrtić ostvaruje:

- redovite programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima (10-satni i 5-satni program)
- programe predškole (2,5 satni program, od 150 do 250 sati godišnje)
- program ranog učenja engleskog jezika (3x30,40 min tjedno)

Ako se pogleda broj djece upisane u vrtić za razdoblje 2011.-2015. godine koji je prikazan na grafikonu, može se uočiti kako se značajniji rast bilježi tek u 2015. godini kada je ostvaren rast za 20% u odnosu na prvu promatranu godinu (2011.). Razlog tomu je taj što je od 2015. godine vrtić besplatan za svu djecu. Vrtić trenutno pohađa preko 60 djece.

Broj djece upisane u vrtić za razdoblje 2011.-2015. godina

graf3

Izvor: Dječji vrtić Obrovac

 

Osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovna škola Obrovac osnovana je 1964. godine i ima tri područne škole: Karin, Kruševo i Žegar. Grafikon prikazuje negativan trend broja učenika koji su se upisali u osnovnu školu Obrovac u razdoblju 2011. - 2015. godine. U 2015. godini broj učenika je smanjen za 27% u odnosu na 2011. godinu.

Broj učenika upisanih u osnovnu školu Obrovac u razdoblju 2011.-2015.

graf4

Izvor: Osnovna škola Obrovac

Rad se odvija u jednoj smjeni, u kojoj je zaposleno 46 djelatnika i u kojoj nastavu pohađaju 223 učenika (2015. godina). U 2015. godini broj redovnih razrednih odjela iznosi 20, a broj kombiniranih razrednih odjela iznosi 5 u kojima se provode samo redovni programi.

Knjižnica postoji u matičnoj školi a sportska dvorana dostupna je učenicima matične škole i područne škole Žegar. Područna škola Kruševo i Karin imaju vanjsko igralište.

Učenicima s posebnim potrebama omogućen je prilagođen program, a prilazi za invalide uređeni su u matičnoj školi i područnoj školi Karin. U sklopu dodatnih usluga je učenicima omogućen prijevoz.

grb2

Srednjoškolsko obrazovanje

Na području Grada djeluje i Srednja škola Obrovac koja omogućava nastavak školovanja osnovnoškolaca. Škola je osnovana 1973. godine i u javnom je vlasništvu. Nastavni se program sastoji od pet usmjerenja: opća gimnazija, ekonomist, instalater kućnih instalacija, prodavač i vodoinstalater.

Broj učenika koji pohađaju srednju školu značajno se smanjuje gotovo za sva ponuđena usmjerenja u 2015. u odnosu na 2011. godinu, a ako se radi o povećanju (primjerice za instalatere kućnih instalacija i vodoinstalatersko usmjerenje) taj broj je neznatan (upisan je jedan učenik više).


Ispis