Image
Image

Socijalna skrb

Socijalna skrb je djelatnost kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obiteljima i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Jedna od posebno ugroženih skupina na području grada Obrovca su stari, odnosno staračka domaćinstva.

Centar za socijalnu skrb Zadar – Podružnica Obrovac

Na području grada Obrovca djeluje podružnica Centra za socijalnu skrb Zadar. Podružnica Obrovac zaprima sve podneske koji se odnose na područje njegove mjesne nadležnosti (privremeno uzdržavanje, posredovanje, otuđenje imovine djece i odraslih pod skrbništvom, pokretanje postupka skrbništva, određivanje osobnog imena djeteta, smještaj djece, suglasnost za maloljetnički brak i priznavanje poslovne sposobnosti prije punoljetnosti, prijave i podneske u slučajevima nasilja u obitelji, potrebe zaštite i dobrobiti djece, prijave policije o počinjenim kaznenim djelima, kao i inicijalne prijave o poremećaju ponašanja, zahtjeve za posvojenje, udomiteljstvo i sve druge zahtjeve iz sustava socijalne skrbi). Nadalje, inicira pokretanje mjera obiteljsko-pravne zaštite Centru za socijalnu skrb, odnosno njegovim odjelima po njihovim nadležnostima, daje podatke o obiteljskim prilikama nadležnim odjelima i drugim tijelima, te dostavlja potrebnu dokumentaciju. Područje koje Podružnica Obrovac pokriva prostorno je veliko, stanovništvo treba materijalnu pomoć, česte su socijalne intervencije zbrinjavanja, zaprimaju se obavijesti o nasilju u obitelji, teškim međuljudskim odnosima, o počinjenim kaznenim djelima, o poduzimanju mjera obiteljsko-pravne zaštite zbog zaštite interesa maloljetne djece i brojni drugi poslovi. Osim toga, neka su mjesta nepristupačna, dislocirana i prometno nepovezana što dodatno otežava rad.

Podružnica Obrovac

Adresa: Ante Starčevića 8, 23450 Obrovac

Kontakt broj: 023/689-060

Predstojnik Podružnice: Kristina Busija, dipl. soc. radnica

grb2

Gradsko društvo Crvenog križa Obrovac

Gradsko društvo Crvenog križa je neovisna i nevladina organizacija koja djeluje uz pomoć dobrovoljaca, kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomaganja građana u duhu humanizma i solidarnosti, u skladu sa temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa

Gradsko društvo Crvenog križa Obrovac

Adresa: Ante Starčevića 1/1, 23450 Obrovac

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt broj: 023/689-053

grb2
 
Program „Pomoć u kući“

Program „Pomoć u kući“ je usluga namijenjena osobama starijim od 65 godina koje žive same i/ili u prometno izoliranim naseljima. Namijenjena je i osobama mlađim od 65 godina, ako imaju znatne zdravstvene teškoće.

Navedena usluga nudi sljedeće:

· pomoć u svakodnevnim kućanskim poslovima

· pomoć u održavanju osobne higijene

· pomoć u nabavljanju namirnica i lijekova

· pomoć u pripremi obroka

· sigurnost za korisnika i njegovu obitelj

Za ostvarivanje prava na uslugu potrebno je obratiti se Centru za socijalnu skrb Zadar, Podružnica Obrovac i predati zahtjev za pomoć u kući. Ukoliko nije moguće ostvariti pravo na pomoć u kući na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, potencijalni korisnik ili član njegove obitelji može se obratiti direktno Pružatelju usluge i ugovoriti uslugu uz plaćanje. Usluge se pružaju na cijelom području Grada Obrovca i Općine Jasenice na temelju ugovora s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te licencije za rad Zadarske županije.

Kontakt: Željka Klanac

Telefon: 023/ 689-007, 689-056

Mobitel: 091/689-0569

 

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Odlukom o isplati jednokratne novčane pomoći roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/20) Grad Obrovac će roditeljima novorođene djece isplaćivati jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna za svako novorođeno dijete.

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete isplaćivat će se roditeljima koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Obrovca uz uvjet da stvarno i borave na području Grada Obrovca.

Uz zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Obrovca potrebno je priložiti:

  • preslike osobnih iskaznica roditelja,
  • uvjerenje o prebivalištu za dijete,
  • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list za dijete,
  • potvrda vijeća mjesnog odbora na području kojeg borave,
  • IBAN transakcijskog računa podnositelja zahtjeva.

Navedeni dokazi dostavljaju se u izvorniku ili preslici, odnosno u formi elektronskog zapisa.


Ispis