Image
Image

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

13.listopada obilježava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (SROK)

Svakodnevno smo svjedoci djelovanja raznovrsnih prirodnih pojava i prijetnji koje uzrokuju velike materijalne gubitke, a nerijetko odnose i ljudske živote. Republika Hrvatska, kao i ostale zemlje u okruženju izložena je mnogim prirodnim prijetnjama od kojih su najznačajnije poplave, požari, klizišta, ekstremne temperature i jaki vjetrovi. Osim prirodnih prijetnji  izloženi smo i prijetnjama uzrokovanim ljudskim djelovanjem i biološkim prijetnjama poput industrijskih nesreća, epidemija, zoonoza i sl. Svaka prijetnja osim ugroze ljudskih života ima za posljedicu i velike ekonomske gubitke. Ubrzani negativni utjecaj vremenskih ekstrema uzrokovanih klimatskim promjenama na širu zajednicu nametnuo se kao izazov razvoja društva. Smanjenje rizika od katastrofa (SROK) nameće se kao apsolutni prioritet održivog ekonomskog i društvenog razvoja, uz poruku nužnosti fokusa na proaktivno smanjenje postojećih rizika i minimizaciju nastanka novih koji dolaze razvojem društva. Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova koordinira rad Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, a ovogodišnje obilježavanje je usmjereno na smanjenje nejednakosti i ranjivosti.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, djelatnici Službe civilne zaštite Zadar su danas 12. listopada 2023. godine održali edukaciju iz područja civilne zaštite za učenike nižih razreda Osnovne škole Obrovac.

Djelatnici Službe civilne zaštite Zadar su upoznali učenike s načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplave i drugih velikih nesreća. Također su ih upoznali sa jedinstvenim europskim brojem za hitne pozive 112.

Djeci je tijekom edukacije predstavljena edukativno zabavna igra „Zemlja rizika“, te je podijeljen promotivno-edukativni materijal.

Na kraju same edukacije, provedena je i evakuacija djece iz školske učionice na evakuacijsku točku u slučaju ugroze.

Uz djelatnike Službe civilne zaštite Zadar u edukaciji su sudjelovali i djelatnici PP Benkovac-Obrovac, HGSS stanica Zadar, DVD Obrovac i Gradskog društva Crvenog križa Obrovac.


Ispis