Image
Image

Odsjek za EU fondove

Josipa Knežević, mag.oec.

Odsjek za EU fondove

Voditeljica odsjeka

Tel: +385 23 689 056

Fax: +385 23 689 054

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 Djelokrug poslova Odsjeka za EU fondove:

  • praćenje i stručno obrađivanje dostupnih natječaja Europske unije, te natječaja drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja,
  • priprema, izrađivanje i vođenje projekata financiranih iz fondova Europske unije,
  • vođenje baze podataka o projektima Grada,
  • surađivanje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata,
  • informiranje i educiranje građana i poduzetnika u svezi pripreme i prijave projekata za strukturne fondove,
  • koordiniranje rada upravnih tijela Grada, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Grad za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova,
  • praćenje i nadziranje rada pravnih osoba kojima je osnivač Grad, a koji se bave poslovima pripreme projekata i povlačenja sredstava iz fondova Europske unije,
  • drugi poslovi po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

Ispis