Image
Image

Obavijesti

Obavijest o objavi natječaja za Tipove operacija 1.1.1. i 1.1.2. - LAG BURA

LagLAG BURA je 21. ožujka 2018. godine objavio LAG natječaj za Tipove operacije 1.1.1. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju“; te 1.1.2. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju“.

Poziv primateljima studentskih stipendija Grada Obrovca

POZIVAJU SE PRIMATELJI STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA OBROVCA DA DOĐU U GRADSKU UPRAVU POTPISATI UGOVORE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018

Obavijest o prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Obrovca

Na temelju članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 6/12), objavljuje se

 OBAVIJEST

 Grad Obrovac provest će postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Obrovca na temelju ugovora

 GRAD OBROVAC

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu.

Javni pozivZadarska županija je 16. ožujka 2018. godine objavila Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu.

Poziv za predlaganje javnih potreba

 

Jedinstveni upravni odjel Grada Obrovca objavljuje POZIV za predlaganje programa javnih poterba u kulturi, športu, tehničoj kulturi, te programa/projekata iz socijalne i zdravstvene skrbi od interesa za Grad Obrovac u 2018. godini

Obavijest o objavi Javnog poziva za zakup nekretnina - Borovo d.d.

Javni pozivBorovo d.d. Vukovar je objavilo Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnina. Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnina – poslovni prostori. Jedan od poslovnih prostora se nalazi u Obrovcu, u Ulici Stjepana Radića 25, k.č.br. 1963/26, k.o. Obrovac, koju u naravi čini poslovni prostor površine 67 m².

Obavijest o održavanju radionice – tip operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

 

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionicu za potencijalne korisnike mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u velikoj dvorani Doma kulture u Obrovcu 05.03.2018. u 15:00 sati.

Stipendije - poziv studentima

 

Pozivamo sve redovne studente s područja Grada Obrovca da do 15.11.2017. godine dostave dokumente za ostvarivanje prava na stipendiju za akademsku godinu 2017./ 2018.