Image
Image

Obavijesti

Obavijest o prikupljanju pomoći za stradale u potresu u Petrinji i Sisku i širem području Sisačko-moslavačke županije.

GRAD OBROVAC

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

U Obrovcu, 29. 12. 2020.

Obavještavaju se građani Grada Obrovca da se prikuplja pomoć za stradale u potresu u Petrinji i Sisku i širem području Sisačko-moslavačke županije.

Pomoć se prikuplja u Obrovcu u prostorijama bivše „Kavane“ (ulica Ante Starčevića 1), od večeras, 29. 12. 2020. u 17:00 sati do srijede, 30. 12. 2020. do 10:00 sati, nakon čega će se organizirati prijevoz u Petrinju i Sisak.

Prikupljaju se pokrivači, topla odjeća, higijenske potrepštine i trajnije namirnice (brašno, šećer, riža, ulje, konzerve… i sl.).

Obavijest

Poštovani roditelji,

roditeljski sastanak će se održati 28. 8. 2020. u 9 sati u privremenom prostoru Dječjeg vrtića (Srednja škola Obrovac). 

Javni poziv za Upis djece u Dječji vrtić Obrovac

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DV “OBROVAC” ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da će se upisi djece u Dječji vrtić „Obrovac“ za pedagošku godinu 2020./2021. provesti u razdoblju od 4. svibnja (ponedjeljak) do 28. svibnja (četvrtak) 2020. godine. Zahtjevi se podnose u privremenim prostorijama Dječjeg vrtića „Obrovac“, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17 ( Srednja škola Obrovac ) od 8 do 13 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. popunjen i potpisan (od strane roditelja) Zahtjev za upis

2. preslik domovnice ili rodnog lista

3. liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda o sistematskom  pregledu)

4. preslike osobnih iskaznica oba roditelja

5. izvod iz mirovinskog o zaposlenosti roditelja (elektronski zapis radne knjižice)

6. presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci

7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju

8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

Zahtjevi i sve potrebne informacije mogu se dobiti:

- u prostorijama Dječjeg vrtića „Obrovac”, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, Obrovac.

Rezultati prijava upisa djece u Dječji vrtić objaviti će se na Oglasnoj ploči Vrtića i internetskoj stranici Grada Obrovca ( www.obrovac.hr ).

Podnositelj zahtjeva nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

OBAVIJEST o radu Dječjeg vrtića Obrovac

Dječji vrtić Obrovac od ponedjeljka, 21.12. 2020. počinje s radom u starom novom prostoru na adresi Ivane Brlić Mažuranić 2.

Obavijest Stožera civilne zaštite Grada Obrovca

O B A V I J E S T

Stožer civilne zaštite Grada Obrovca u skladu s programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku daje sljedeće priopćenje:

S dolaskom ljepšeg vremena počinju poljoprivredni i drugi radovi na otvorenom u koje spadaju spaljivanje korova, suhog raslinja i grana što je u posljednjih nekoliko godina i izazvalo požare.

Stoga, Stožer civilne zaštite Grada Obrovca podsjeća i upozorava da svako  nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzrokovati požar. Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote.

Također se upućuju građani na poštivanje Odluke o mjerama zaštite od požara i erozije na poljoprivrednom zemljištu te zaštiti poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih usjeva („Službeni glasnik Grada Obrovca, broj 4/03).

Pozivaju se građani da prilikom spaljivanja korova obrate posebnu pozornost nadziranju vatre i rukovanju lako zapaljivim predmetima i tvarima. Posebno se upozoravaju građani da su prilikom paljenja dužni poduzeti potrebne mjere opreza i to:

  • spaljivanja obavljati samo danju i za mirna vremena,
  • prije početka loženja vatre o tome obavijestiti na broj 193,
  • oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i dugi zapaljivi materijal,
  • osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje,
  • ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 193, policiju na broj 192 ili Centar 112 na broj 112. Ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti.

Stožer civilne zaštite Grada Obrovca apelira na sve građane da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da vatru ne ostavljaju bez nadzora, jer i mala nepažnja može imati velike posljedice.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA OBROVCA  

OBAVIJEST o radu Dječjeg vrtića Obrovac

Poštovani roditelji,

zbog epidemioloških razloga Dječji vrtić Obrovac neće raditi do 14.12.

U slučaju da epidemiološka služba odredi drugačije, obavijest će biti na ovoj web stranici.

OBAVIJEST ZA RODITELJE O POČETKU RADA VRTIĆA

Roditelji nisu dužni potpisati IZJAVU, te se sva djeca upisana u Vrtić mogu uključiti u svoje odgojne skupine. I dalje je potrebno pridržavati se mjera pojačane zaštite i prevencije, tako da će se i dalje svakodnevno provoditi pojačana higijena i dezinfekcija ruku, igračaka i prostora, skupine se neće miješati, a roditelji će djecu dovoditi do ulaska u prostorije vrtića, te neće ulaziti u ustanovu.

VESELIMO SE PONOVNOM SUSRETU!

Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Medviđa-Krupa“

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, organizira uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Medviđa-Krupa“, koje će se održati u Obrovcu, 06.03.2019. u 10.00 h, na adresi:


Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 23450 Obrovac


Program obuhvaća slijedeće katastarske općine: Golubić, Krupa, Medviđa i Žagar.
Izvođač radova: Salix plan d.o.o.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče predavanju.

Sve informacije možete dobiti na :
mob. 090992109501 Ksenija Franulović, dipl. ing. šum.