Image
Image

OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2022.

Obavještavamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja grada Obrovca koji se griju na drva da je 22. rujna 2022  objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva na drva.

Poziv je objavljen na službenoj stranici Grada Obrovca www.obrovac.hr u rubrici „JAVNI POZIVI“ i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave.

Obrovac, 22. rujna 2022.


Ispis