Image
Image

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DV “OBROVAC” ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. popunjen i potpisan (od strane roditelja) Zahtjev za upis

2. preslik domovnice ili rodnog lista

3. liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda o sistematskom  pregledu)

4. preslike osobnih iskaznica oba roditelja

5. izvod iz mirovinskog o zaposlenosti roditelja (elektronski zapis radne knjižice)

6. presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci

7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju

8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

Zahtjevi i sve potrebne informacije mogu se dobiti:

- u prostorijama Dječjeg vrtića „Obrovac”, I. B. Mažuranić 2, Obrovac

- na telefon 023/689-145

Rezultati prijava upisa djece u Dječji vrtić objaviti će se na Oglasnoj ploči Vrtića.

Podnositelj zahtjeva nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

U Obrovcu,20. travnja 2021. godine


Ispis