Image
Image

Novosti

Održane javne tribine u sklopu projekta Razvrstaj i Recikiliraj

Danas je u Dječjem vrtiću Obrovac održana javna tribina/edukacija za djecu predškolskog uzrasta koja su ovom edukacijom imala priliku razviti pravilne navike i znanja o razvrstavanju otpada koja će širiti među prijateljima, vršnjacima i obiteljima. U sklopu edukacije su im podijeljeni letci koji sadrže informacije o razvrstavanju otpada prilagođene najmanjim uzrastima.

Osim javne tribine za djecu predškolskog uzrasta, u Gradu Obrovcu je održana i javna tribina namijenjena sveukupnom stanovništvu koje je informirano o važnosti pravilnog razvrstavanja otpada, vrstama otpada, načinu odlaganja glomaznog i EE otpada, rasporedu lokacija zelenih otoka, rasporedu odvoza komunalnog otpada te mobilnoj aplikaciji izrađenoj u sklopu projekta. Sudionicima na javnoj tribini su podijeljeni vodiči o razvrstavanju i recikliranju otpada na području Grada Obrovca.

Javne tribine su održane u sklopu projekta „Razvrstaj i Recikliraj“ koji se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova - operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Osnovni cilj projekta je uspostaviti sustavnu edukaciju stanovništva o metodama razvrstavanja i recikliranja otpada na području devet jedinica lokalne samouprave: Grad Obrovac, Općina Jasenice, Općina Ražanac, Općina Vrsi, Općina Starigrad, Općina Novigrad, Općina Poličnik, Općina Posedarje i Općina Zemunik Donji.

U okviru projekta održano je 17 javnih tribina - 9 u jedinicama lokalne samouprave i 8 u dječjim vrtićima na području obuhvata projekta i to prema sljedećem rasporedu:

ČETVRTAK, 21. 02. 2019.

POLIČNIK
09:00 h – Općinska vijećnica Općine Poličnik, Ul. dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik
11:00 h – Dječji vrtić Zvončić, Područni objekt Murvica-Briševo, Franje Tuđmana 2, Briševo

NOVIGRAD
13:00 h – Općinska vijećnica Općine Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad

PETAK, 22. 02. 2019.

RAŽANAC
09:00 h – Dječji vrtić Ražanac, Ražanac X, kbr. 9, Ražanac
10:00 h – Knjižnica Juraj Baraković, Ražanac

VRSI
12:00 h – Dječji vrtić Vrsi - Dr.Franje Tuđmana 6, Vrsi
13:00 h – Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi

UTORAK, 26. 02. 2019.

ZEMUNIK DONJI
08:00 h – Dječji vrtić Zemunik Donji, Ulica 1/16, Zemunik Donji
09:00 h – Općinska vijećnica Općine Zemunik Donji, Ulica 1/16, Zemunik Donji

POSEDARJE
11:00 h – Dječji vrtić Posedarje, Športska ulica 1A, Posedarje
12:00 h – prostorije Dobrovoljnog vatrogasnog društva Posedarje, Trg velikih vrata, Posedarje

JASENICE
13:30 h – Velika vijećnica Općine Jasenice, P. Zoranića 61, Jasenice

SRIJEDA, 27. 02. 2019.

OBROVAC
09:00 h – Dječji vrtić Obrovac, I. Brlić Mažuranić, Obrovac
10:00 h – Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta, I. Brlić Mažuranić 6, Obrovac

STARIGRAD
12:00 h – Dječji vrtić Starigrad, Jurja Barakovića 2A, Starigrad
13:00 h – Vijećnica Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad

POLIČNIK
14:30 h – Dječji vrtić br. 1 Zvončić, Ulica Petra Krešimira IV. 2, Poličnik

 

Plakat B2 - odvajanje otpada - Obrovac

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://obrovac.hr/novosti?start=36#sigProId2926330e5d

esif logo 

 

Radionica za LAG mjeru M.1.1. - Obrovac

Obavještavamo Vas da će se radionica za aktivnu  M 1.1. LAG natječaja “Modernizacija i razvoj poljoprivrednih gospodarstava na LAG području”, održati u srijedu 04.04.2018. godine u 17:00 sati, u Domu kulture, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 2, 23450 Obrovac.

Bit će predstavljeni tipovi operacija TO 1.1.1 Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju i TO 1.1.2 Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju.

Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR, odnosno 111.678,00 kuna.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija objavljene su na službenoj web stranici LAG-a Bura: Link 1 i Link 2

Poklon paketi za umirovljenike

Kako bi svojim najpotrebitijim građanima uljepšali božićne i novogodišnje blagdane, Grad Obrovac i Udruga umirovljenika su i ove godine pripremili 850 prigodnih poklon paketa sastavljenih od prehrambenih artikala.

Promocija knjige Josipe Pavičić Berardini : Šest milimetara

Pozivamo Vas na promociju knjige Josipe Pavičić Berardini : Šest milimetara koja će se održati 28.08.2018. u 20,00 sati u Knjižnici i čitaonici Obrovac.

 

Glas Medviđe - film Luke Klapana

 

U petak, 09. veljače 2018. godine, u 12,30, u Domu kulture Obrovac održat će se projekcija dokumentarnog filma Luke Klapana „Glas Medviđe„.

Potresan i dirljiv film „Glas Medviđe„ prati događaje iz Domovinskog rata kada su 9. veljače 1993. godine, kao odmazdu za oslobodilačku akciju HV Maslenica, pripadnici srpskih paravojnih jedinica u mjestu Medviđa, u zaleđu Benkovca, ubili deset hrvatskih civila, svi prezimena Erstić.

Međugradske autobusne linije

OBROVAC - ZADAR

 

POLAZAK STAJALIŠTE
06:00 kod benzinske
08:00 stari autobusni kolodvor
11:45 kod  Relaxa
12:15 kod benzinske
13.15 kod Relaxa
15.20 stari autobusni kolodvor
15.50. stari autobusni kolodvor
16.00 kod benzinske

 

OBROVAC - ZAGREB

 

POLAZAK STAJALIŠTE
16:00 kod benzinske
   
 
   

Anketa o zainteresiranosti potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj provodi anketu o zainteresiranosti potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Mole se zainteresirani potencijalni korisnici da ispune anketni upitnik čiji su ciljevi:


- utvrditi razinu zainteresiranosti o uštedama/proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije,
- utvrditi eventualne zapreke prilikom prijave projekta i
- utvrditi potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima/preradbenim pogonima.


Anketa je u potpunosti anonimna, a odgovori će biti zbirno obrađeni i analizirani. Rezultati će se koristiti isključivo za potrebe planiranja predstojećih natječaja za ulaganja u obnovljive izvore energije.

Mole se potencijalni korisnici da odvoje 10 minuta svog vremena i popune upitnik do kraja jer se samo upitnici popunjeni u cijelosti mogu iskoristiti za predviđene potrebe.

Anketni upitnik dostupan je u poveznici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4W7yQO_vdyzR02Ph30pp5nisAIoV97rn4PIL1i6FXCUovIA/viewform