Image
Image

Radionica za LAG mjeru M.1.1. - Obrovac

Obavještavamo Vas da će se radionica za aktivnu  M 1.1. LAG natječaja “Modernizacija i razvoj poljoprivrednih gospodarstava na LAG području”, održati u srijedu 04.04.2018. godine u 17:00 sati, u Domu kulture, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 2, 23450 Obrovac.

Bit će predstavljeni tipovi operacija TO 1.1.1 Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju i TO 1.1.2 Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju.

Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR, odnosno 111.678,00 kuna.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija objavljene su na službenoj web stranici LAG-a Bura: Link 1 i Link 2


Ispis