Image
Image

Svečano uručeni Ugovori o dodjeli financijskih sredstava

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić svečano je uručila Ugovore o dodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Ugovori su potpisani 19.svibnja.2022.godine sa 25 gradova među kojima i grad Obrovac koji je ostvario financijsku potporu u iznosu od 247.500,00 kn. Time je olakšano financiranje dječjeg vrtića od strane grada Obrovca, a projekti poboljšavanja uvjeta boravka djece nastavljaju se i dalje.

Više na linku:   https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/svecano-uruceni-ugovori-o-dodjeli-financijskih-sredstava-gradovima-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2022-godini/6507


Ispis