Image
Image

Sufinanciranje dodatnih obrazovnih materijala

Grad Obrovac za školsku godinu 2021./2022. sufinancira nabavku dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i zbirke zadataka) učenicima osnovnih škola na području Grada Obrovca u visini od 50 % od ukupnog iznosa cijene.

Roditeljima/skrbnicima učenika taj iznos će se refundirati na tekući račun na temelju podnesenog zahtjeva za sufinanciranje nabavke dodatnih obrazovnih materijala te priloženim računom sa vidljivom specifikacijom radnih bilježnica i zbirki zadataka.


Ispis