Image
Image

Grad Obrovac i Zadarska županija opremili ambulantu u Obrovcu

Grad Obrovac i Zadarska županija su, na zamolbu Doma zdravlja Zadarske županije,  financirali nabavu medicinske opreme za ambulantu u Obrovcu koja je neophodna za adekvatnu skrb o pacijentima,  poboljšanje uvjeta rada i kvalitetnijeg liječenja građana.

Radi se o nabavi defibrilatora, prijenosnog aspiratora i kompleta za teren, ukupne vrijednosti 142.931,75 kn kuna a koju su Grad Obrovac i Zadarska županija financirali po pola.


Ispis