Besplatan WiFi u Obrovcu

Hitova: 62

Grad Obrovac je završio projekt WiFi4EU u sklopu kojeg je instalirano 12 pristupnih točaka za bežični internet na javnim prostorima grada Obrovca. Lokacija instaliranih pristupnih točki nalazi se na slici.

obrovacwifi

U okviru inicijative WiFi4EU, Europska komisija želi osigurati besplatan pristup bežičnom internetu za sve građane Europske unije na javnim prostorima. Europska unija financira troškove opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu, a korisnici se obvezuju na financiranje povezivosti i održavanje opreme.

Grad Obrovac je u 2018. godini predao prijavu na natječaj Europske unije te mu je odobren vaučer u iznosu od 15.000 EUR-a za nabavu opreme i instalaciju bežičnog interneta. Potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA) nakon čega je provedena nabava za isporučitelja usluga. Tvrtka Hrvatski Telekom d.d. je isporučila, instalirala i pustila u rad opremu za bežični internet. Ukupna vrijednost projekta  iznosila je 174.536,74 kn.

Ispis