Image
Image

Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića u Obrovcu

Projekt: Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića u Obrovcu

Na natječaju Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Dječji vrtić Obrovac je prijavio projekt rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića. Dječjem vrtiću je dostavljena Odluka o rezultatu administrativne kontrole da je projekt pozitivno ocijenjen. Nakon provedenog postupka javne nabave, Dječji vrtić Obrovac je dobio odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 5.482.508,56 kn te su započeti radovi na rekonstrukciji i opremanju objekta. Dobivena sredstva su dodijeljena u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Korisnik projekta: Dječji vrtić Obrovac

Opis projekta: Projektom „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića u Obrovcu“ će se značajno poboljšati uvjeti rada u vrtiću te će djeca dobiti bolje uvjete boravka, kvalitetnije i raznovrsnije usluge programa i opreme koju koriste. Također će se postići veća sigurnost boravka i rada sa djecom. Realizacijom ovog projekta uskladit će se prostorni i tehnički uvjeti predškolske ustanove u skladu s propisanim Državnim pedagoškim standardom. Poboljšavanje uvjeta u dječjem vrtiću će rezultirati spomenutim boljim uvjetima boravka i kvalitetnijim radom sa djecom čime će se postići poboljšanje temeljnih usluga u smislu podizanja standarda organiziranje njege, odgoja , obrazovanja i zaštite djece.

Cilj projekta: Cilj projekta je rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtiću u Obrovcu, jedine ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Obrovca. Realizacijom navedenog projekta odgoj djece će se odvijati bez poteškoća, riješit će se problemi dotrajalosti objekta i opreme. Poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću će doprinijeti kvalitetnijem radu s djecom što će stvoriti adekvatne preduvjete za razvoj održivog gospodarstva Grada Obrovca zasnovanog na znanju.

Očekivani rezultati projekta: Ovim projektom će se u potpunosti renovirati zgrada dječjeg vrtića u Obrovcu kako bi bila sigurna i udobna za boravak djece. To uključuje cjelokupnu energetsku obnovu zgrade vrtića, zamjenu unutarnje i vanjske stolarije, rekonstrukciju sanitarnog čvora te nabavku nove opreme. Također će se urediti i opremiti kuhinja.

Ukupna vrijednost projekta: Sveukupna vrijednost  projekta iznosi 5.720.143,43 HRK, a iznos dobivene potpore je 5.482.508,56 HRK od čega je 4.660.132,28 HRK iz proračuna EU, a 822.376,28 HRK iz proračuna Republike Hrvatske.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o Programu ruralnog razvoja možete pronaći na https://ruralnirazvoj.hr/program/ 


Ispis