Image
Image

Grad Obrovac povećao naknadu za novorođeno dijete te uveo sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Gradsko vijeće Grada Obrovca na zadnjoj sjednici prihvatilo je prijedlog gradonačelnika Ante Župana o povećanju naknada za novorođeno djecu s područja Grada Obrovca.

Prema novoj Odluci isplaćuje se jednokratna novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete u iznosu od 5.000,00 kuna.
U svrhu poticanja demografske obnove na svom području, Grad Obrovac će roditeljima novorođene djece isplaćivati jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna za svako novorođeno dijete.
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Obrovca. Ostvaruju je svi roditelji koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Obrovca, uz uvjet da imaju da stvarno borave na području rada Obrovca.
Na navedenoj sjednici usvojen je i Zaključak o sufinanciranju pomoćnika u nastavi u školama prema kojoj će Grad Obrovac sufinancirati pomoćnike u nastavi u školama na području Grada Obrovca u iznosu od 1.000,00 kuna neto.


Ispis