Image
Image

Lokalni izbori 2021.

- KONAČNI REZULTATI DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA IZ REDA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Datum objave: 08. 10. 2021.


- DOPUNSKI IZBORI - Privremeni rezultati za izbor člana Gradskog vijeća iz reda srpske nacionalne manjine
Datum objave: 04. 10. 2021.


- DOPUNSKI IZBORI - Kandidacijska lista za izbor člana Gradskog vijeća iz reda srpske nacionalne manjine
Datum objave: 08. 09. 2021.


- ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Obrovca 2021.
Datum objave: 23. 08. 2021.


- ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Obrovca 2021.
Datum objave: 23. 08. 2021.


- ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru zamjenika gradonačelnika GRADA OBROVCA iz reda pripadnika SRPSKE nacionalne manjine 2021.
Datum objave: 23. 08. 2021.


- KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA OBROVCA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Datum objave: 25.05.2021.


- KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OBROVCA
Datum objave: 25.05.2021.


- KONAČNI REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA GRADA OBROVCA
Datum objave: 25.05.2021.


- PRIVREMENI REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA GRADA OBROVCA
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje županijskog izbornog povjerenstva o prigovoru Ante Župana
Datum objave: 18.05.2021.


- ODLUKA O PONAVLJANJU IZBORA
Datum objave: 17.05.2021.


- PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
Datum objave: 17.05.2021.


- PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Datum objave: 17.05.2021.


- Zbirne liste kandidacijskih lista i kandidatura za Grad Obrovac
Datum objave: 30.04.2021.


- Kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća
Datum objave: 30.04.2021.


- Kandidature za izbor Gradonačelnika
Datum objave: 30.04.2021.


- Kandidature za izbor zamjenika Gradonačelnika
Datum objave: 30.04.2021.


- Rješenje o određivanju biračkih mjesta
Datum objave: 28.04.2021.


-RJEŠENJE - stalni sastav GIP-a Obrovac


- Objava- opća


- Objava- nacionalne manjine

 

Ispis