Grb i zastava

Hitova: 7008

Zastava Grada Obrovca je jednobojna, plave (indigo) boje, omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Grada Obrovca, obrubljen zlatno/žutom trakom.

Grb Grada Obrovca ima oblik četvrtastog štita u kojem je na crvenom polju uzdignut bijeli jarac – lijevo, nad grmom graba zelene stabljike, žutih plodova – desno.


 

UPORABA GRBA I ZASTAVE
Grb i zastava u obliku i prema opisu rabe se na način na kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada Obrovca.

grb

Grb Grada rabi se:

zastava

sve zas

Zastava Grada Obrovca može se isticati:

Ispis