Image
Image

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca

Javni uvid o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca organizira se u vremenu od 05. lipnja. 2017. do 19. lipnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati.

Javno izlaganje o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada održat će se u srijedu, 14. lipnja 2017. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, s početkom u 10.00 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada, mogu se dostaviti najkasnije do završetka javnog uvida, na adresu: Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
23450 Obrovac.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja kako bi se podnositeljima mogla dostaviti pisana obavijest o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.