Image
Image

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Crna Dujmova

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", 76/07), i Zaključka Gradonačelnika Grada Obrovca, KLASA: 350-02/16-01/08, URBROJ: 2198/23-01-17-16, od 17. srpnja 2017. godine,

objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone

ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Crna Dujmova

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Crna Dujmova organizira se u vremenu od 03. kolovoza 2017. do 01. rujna 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, svakog radnog dana od 09,00-14,00 sati.

Javno izlaganje o prijedlogu UPU (T3) Crna Dujmova održat će se u utorak, 22. kolovoza 2017. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, s početkom u 10.00 sati.

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU (T3) Crna Dujmova, mogu se dostaviti najkasnije do završetka javnog uvida, na adresu: Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja kako bi se podnositeljima mogla dostaviti pisana obavijest o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

 

GRAD OBROVAC

Jedinstveni upravni odjel