Image
Image

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone Crna Punta u Kruševu UPU 9

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", 76/07), i Zaključka Gradonačelnika Grada Obrovca, KLASA: 350-02/17-01/09, URBROJ: 2198/23-01-17-17, od 23. kolovoza 2017. godine, 

 objavljuje se

 JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone Crna Punta u Kruševu UPU 9

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambene zone  Crna Punta u Kruševu organizira se u vremenu od 06. rujna 2017. do 04. listopada 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, svakog radnog dana od 09,00-14,00 sati.

Javno izlaganje o prijedlogu  UPU 9 održat će se u srijedu, 20. rujna 2017. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, s početkom u 10.00 sati.

 Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU 9 mogu se dostaviti najkasnije do završetka javnog uvida, na adresu: Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja kako bi se podnositeljima mogla dostaviti pisana obavijest o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

GRAD OBROVAC

Jedinstveni upravni odjel