Image
Image

Izvješće sa druge ponovljene javne rasprave o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca