Image
Image

Zrmanja Adventure Week

LOGO Interreg Croatia BiH CG

 

Na području Grada Obrovca održava se Zrmanja Adventure Week od 27. travnja do 29. travnja 2018. godine. U petak, 27. travnja održat će se sastanak projektnog tima i Upravnog odbora projekta.

Program ostalih događanja:


Petak, 27. travnja

14.00 h – Obrovac – Start za prvu disciplinu festivala – SUP štafetu

18.00 h – Obrovac, gradska kavana – Službeno otvaranje Zrmanja Adventure Festivala

18.30 h – Obrovac, gradska kavana – Predavanja na temu Znanstveni rad kao doprinos u razvoju aktivnog turizma i Selektivni oblici turizma (aktivni oblici turizma).


Subota, 28. travnja

10.00 h – Muškovci – Aktivnost na rijeci Zrmanji – Trail Tri rijeke

17.30 h – Obrovac, gradska kavana – Predavanje na temu Zaštita prirodne baštine i način gospodarenja te Društveni status, eksploatacija i zaštita rijeka u regiji

21.00 h – Obrovac – Zabavni program uz Rijeku Zrmanju – koncert grupe TBF


Nedjelja, 29. travnja

11.00 h – Žegar – Rafting regata

Kako bi se lokacije u sklopu projekta, kao i cijelo zaleđe Jadranskog mora, prepoznale i promovirale kao destinacija aktivnog turizma nužno je ulagati u znanje lokalnih dionika o specifičnoj turističkoj ponudi. Uz to je važno i podignuti razinu znanja međunarodnih posjetitelja i turista o ovoj regiji i njenoj specifičnoj turističkoj ponudi. U spomenutu svrhu u sklopu trodnevnog događaja Zrmanja Adventure Week sudionici će sudjelovati na Familiarization ili FAM turi projekta Adriatic Canyoning, za područje rijeke Zrmanje. 

U sklopu projekta će na gore navedenim aktivnostima sudjelovati 30 sudionika sa područja Drniša, Širokog Brijega, Herceg Novog i Gruda. Svim sudionicima bit će osiguran dvodnevni smještaj, obroci, transferi, prikladne aktivnosti i posjete bliskim lokacijama s pratnjom vodiča.

Projekt „ADRIATIC CANYONING - ADRIATIC CANYONS ADVENTURE TOURS“ financiran je iz INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., u sklopu njegove treće prioritetne osi „Unaprjeđenje razvoja turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine”. Ukupna vrijednost mu je 1.879.251,32 EUR, od čega je sufinanciranje iz EU sredstava 1.597.363,59 odnosno 85%.


Projekt koji se provodi na teritoriju tri države s provedbom je počeo 1. srpnja 2017. godine, a trajati će 30 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2019. godine. Nositelj projekta je Grad Široki Brijeg, a partneri su Općina Grude (BiH), Grad Drniš, Grad Obrovac, Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska) i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog (Crna Gora). 

Grad Obrovac kao projektni partner zadužen je za uređenje i opremanje pješačke staze od Obrovca do Janković buka i od Bilišana do Janković buka te za nabavu opreme za aktivni turizam i street workout. Proračun Grada Obrovca kao projektnog partnera iznosi 353.449,71 EUR-a.


Ispis