» » » » » impressum
 
 
 
   
 

Uvjeti korištenja

 
 
 
 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici http:/www.obrovac.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne ili druge svrhe bez izričitog pristanka Grada Obrovca. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Grada Obrovca. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Grad Obrovac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Grad Obrovac nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti.