STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 
     
     
  PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU OBROVCU ZA 2016. GODINU  
     
  STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE REFERENT-KOMUNALNI REDAR (m/ž)  
     
  PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU OBROVCU ZA 2015. GODINU  
     
  IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU OBROVCU ZA 2015. GODINU