» » » » » javna nabava
» » » » » gospodarstvo
 
 

Natječaji

 
     
 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

JAVNI NATJEČAJ br. 1/16 za davanje u zakup javnih površina u Gornjem Karinu

Grafički prikaz površina

Obrazac ponude

Zahtjev za potvrdu

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

J A V N I    P O Z I V
za prijam polaznika (m/ž) na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Obrovca

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Obrovcu za 2015. godinu


J A V N I N A T J E Č A J za održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora