IZBORI ZA MJESNE ODBORE 2015.

 
     
   
  OBJAVA BIRAČIMA GRADA OBROVCA  
   
   
  Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Obrovca  
   
  KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA  
   
  REZULTATI  
 

BILIŠANE
GOLUBIĆ
GORNJI KARIN
KRUPA
KRUŠEVO
MUŠKOVCI
OBROVAC
ZELENGRAD
ŽEGAR