Lokalni izbori 2013

 
 
 
   
     
   
     
   
     
 

PRAVOVALJANE KANDIDATURE
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA OBROVCA

 
     
 

PRAVOVALJANE KANDIDATURE
ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA OBROVCA
IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 
     
 

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OBROVCA