» » » » » povijest
 
 
 
 
   
 

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

 
 
 
 

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016 GODINU

Natječaj - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. I PROCJENA ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. I PRJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNIK/ICA jedan/na (1) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG (m/ž)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

PRAVILNIK O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

DRUGE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. TE PROCJENA ZA 2016 I 2017.

ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

- PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU
- IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC - FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................