PROGRAMI RADA, IZVJEŠĆA O DONACIJAMA I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA VIJEĆNIKA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA  
  ŽELJKO MODRIĆ  
  ĐURO ŽUPAN  
  MILE MINJA ANIĆ  
  IVAN MATIĆ